דן טולקובסקי - טייס ואיש "היי־טק"

דן טולקובסקי - טייס ואיש "היי טק" האיר לי מזלי ופגשתי בדן טולקובסקי בשני התחומים שבהם תרם לחיזוקה של מדינת ישראל : כמפקד חיל האוויר וכאחד המנהלים שקירבו את הארץ לעידן התעשייה עתירת הטכנולוגיה . בימי מבצע "קדש" הייתי קצין מודיעין של טייסת ה"דקוטות" שהצניחה את הצנחנים במבואות מצר מיתלה בעשרים ותשעה באוקטובר . 1956 כעיתונאי הייתי בין הראשונים ששמעו מפי דן טולקובסקי , שהיה אז מנכ"ל החברה להשקעות של בנק דיסקונט על השקעתה של קרן דייויד ולורנס רוקפלר בחברת האלקטרוניקה "אלרוך שאותה הקים . זו הייתה אמנם השקעה זעירה בסך מאה ושישים אלף דולר בסך הכול , אך היא נעשתה בתקופה שעדיין לא הייתה בישראל תעשייה אלקטרונית , וכאשר עתירי הון בארצות הברית ובאירופה נזהרו מהשקעות בישראל כמפני אש . ההצנחה במיתלה הייתה פעולת צה"ל הראשונה במלחמת , 1956 ונקל להבין את ההתרגשות שאחזה בכול בבסיס הגדול של חיל האוויר בעקרון , כאשר המטוסים חזרו ממשימתם ונחתו זה אחר זה על המסלול הארוך בנהמת מנועים . רק כאשר נחת המטוס השישה עשר והאחרון היה אפשר לחוש באנחות הרווחה של אנשי הצבא הרבים שהמתינו מרוטי עצבים למטוסים . בהתאם להוראות...  אל הספר
כרמל