לובה אליאב - המחנך רב־הפעלים

לובה אליאב - המחנך רב הפעלים לרשימה שנדפסה ב"מעריב" בשנת , 1960 ובה סיפרתי כיצד נשביתי לראשונה בקסמיו של לובה אליאב , קבע העורך את הכותרת היומרנית : " המושכים בחבל ערד . " היה זה משחק מילים אופייני לעורכים הלשוניים של העיתון באותם ימים : הכוונה הייתה לחבל ערד , אשר שם הוטל על אליאב וחבריו להקים התיישבות אזורית חדשה בדומה להקמת יישובי חבל לכיש שבראשה עמד בשנים 1957-1954 וכן לתחרות משיכה בחבל , שבה נדרש לכל צוות מנהיג נמרץ שבכוחו להלהיב את אנשיו ולהביאם לכלל מאמץ מתואם עד קצב גבול היכולת . פעולת צוותו של לובה שכלל את אברהם " ) בייגה ( " שוחט , לימים ראש עיריית ערד ואחר כך שר האוצר , ואת דוד קליין , לימים נגיד בנק ישראל , גירתה את סקרנותי במסגרת התעניינותי באותה עת במבצעי חיפוש אחר אוצרות הטבע בנגב . השאלה שהוצבה בפני לובה וחבריו הייתה היכן ראוי להקים את המפעלים הכימיים להעשרת הפוספטים : במישור רותם במזרח האזור ששם נבנתה ערד , עיר שחשיבות הקמתה לא הייתה מוטלת בספק גם כמקום מגורים לעובדי מפעלי האשלג והברום בסדום או דרומית מערבית יותר , באזור אורון שבנחל צין ליד המכתש הגדול , אשר שם כבר כרת...  אל הספר
כרמל