יוסף אלמוגי ראש "פלוגות הפועל"

יוסף אלמוגי ראש "פלוגות הפועל" הניסיון הראשון לקרוא תיגר על שלטון מפא"י בהסתדרות התחולל ב"חיפה האדומה" בנובמבר , 1951 והאיש שמנע אז את מפלת מפא"י היה יוסף אלמוגי , מזכיר מועצת פועלי חיפה ויד ימינו של אבא חושי " , האיש החזק" של חיפה וראש עירייתה האוטוקרטי , שניהם אנשי מפא"י מושבעים . השניים יצאו כמי שאמרו לדכא גם בכוח הזרוע את שביתת הימאים באניות הצי המסחרי הישראלי , הצעיר והחלוש למדי , שנמל חיפה היה נמל הבית היחיד שלו . שני הצדדים , הימאים השובתים מזה וראשי מועצת פועלי חיפה וההסתדרות מזה , טענו לניצחון , אולם כשמדובר בהנהגת ההסתדרות , אפשר שהיה זה "ניצחון פירוס , " שכן מעמדה של ההסתדרות הלך ונחלש במרוצת השנים הבאות . הימאים ראו עצמם כקבוצת עובדים מאוימת יותר מאשר אחרות , כי ניתן להחליפם בימאים זרים כדי למנוע בעדם להציב תביעות שנראו חריגות בעיני המעסיקים . הימאים לא היו מקשה אחת , ולמעשה בלטו בקרבם שתי קבוצות שונות באיכות ובכמות : מזה מיעוט מורכב מפעילי "עליה ב "' לשעבר , רובם לוחמי הפלי"ם שראו בימאות העברית שליחות לאומית וציונית , ומזה רוב מורכב מימאים ותיקים ועולים חדשים , שראו בימאות...  אל הספר
כרמל