יצחק בן־אהרון - מנהיגות שהוחמצה

יצחק בן אהרון - מנהיגות שהוחמצה באמצע שנות השבעים עשיתי בפרנקפורט בשליחות "מעריב" לצורך חיבור סדרת כתבות על עשיריה היהודים של העיר - רובם ניצולי שואה ילידי מזרח אירופה שבאותם ימים החלו לרכוש ברחוב הירקון בתל אביב חלקות אדמה להקמת בתי מלון . בערב בואי לקחו אותי מארחיי לסעודת ערב רבת משתתפים , שנערכה מטעם בנק האיגודים המקצועיים הגרמנים שבראשו עמד ידיד ישראל מובהק . בסעודה זו עמד יצחק בן אהרון , עד לא מכבר מזכ"ל ההסתדרות , להשמיע דברים . לסעודה ולקבלת הפנים שקדמה לה הלכתי בעיקר כדי להיפגש עם האנשים שעמם ביקשתי לשוחח בימים הבאים , אולם את חוויית הערב העניקה לי הופעתו של בן אהרון . התקשיתי להאמין שהגבר הנאה והנמרץ , לבוש חליפה הדורה וענוד עניבה עדינת גוונים , שאך שמץ שיבה זרקה בשפמו הקצוץ - היה אז בן יותר משבעים שנה י - הוא הרשים את שומעיו בגרמנית הצחה שבפיו עד כי שכניי לשולחן ציינו שהיא חפה כמעט ממבטא זר ; הוא אחד ממנהיגי השמאל הסוציאליסטי בישראל . יריב עיקש זה של דוד בן גוריון וגולדה מאיר , פולמוסן חריף וחסר פשרות , הקסים את שומעיו בנאום נלהב , בסיימו אותו הרבה לחייך וללחוץ ידיים , ורק בר...  אל הספר
כרמל