יצחק רבין - הלוחם והשלום

יצחק רבין - הלוחם והשלום אני חש צורך לפתוח את סיפור עלילת חייו ומותו של יצחק רבין , גיבורה הטרגי של מדינת היהודים , בזעזוע שחוויתי בליל הירצחו בארבעה בנובמבר , 1995 ובמה שמעשה נורא זה ניפץ בקרבי . לא הייתי ישראלי יחיד שאותו ערב היה לו בבחינת ליקוי מאורות , הלם בל יחלוף . אולם את עוצמת המהלומה , שניחתה עלי חשתי ביתר שאת בשל שתי חוויות אישיות , שהיו קשורות בתודעתי עם ראש הממשלה שנרצח t הראשונה הייתה חוויית ריק נפשי שנוצר משברון אמונה פנימית עזה , אולי תמימה אבל כנה , באפשרות ההגעה לשלום עם שכנינו - אפשרות שניצתה בלבי במהלך ביקור בבירת ירדן אך ימים מספר לפני כן . האחרת הייתה סתימת גולל על קשר ישיר עם האיש יצחק רבין שהיכרותי אתו הרחיקה לאחור עשרות בשנים . ימים אחדים לפני הרצח חזרתי לירושלים מעמאן , שם התקיימה אז ועידה כלכלית בהשתתפות נציגי מרבית מדינות ערב ואנשי עסקים בכירים מכל קצווי תבל . מארגני הוועידה המכנסים מדי שנה ועידות דומות בדאווס שבשווייץ זימנו גם לוועידה הנוכחית בבירת ירדן רבי מדינה , כלכלנים בעלי שם ואנשי עסקים ערבים , רבים מהם פלסטינים וירדנים . האחרונים עטו עלינו , הישראלים ...  אל הספר
כרמל