רשימת 31 הדמויות

רשימת 31 הדמויות מבט חוזר אל דור הנפילים 7 . 1 גולדה מאיר - מנהיגות שעומעמה . 2 17 לוי אשכול - המנהיג ששוקם . 3 27 יצחק רבץ - הלוחם והשלום . 4 35 פנחס ספיר - הדינמו והפנקס . 5 43 יהושע רבינוביץ - השר שהציל את המשק . 6 49 אבא אבן - אביר הלשון . 7 55 ירושלים של טדי . 8 63 עזר וייצמן - שמים וארץ . 9 71 יצחק בן אהרון - מנהיגות שהוחמצה 79 . 10 יוסף אלמוגי ראש "פלוגות הפועל" . 11 87 הלל קוק - החוזה המוחמץ . 12 93 לובה אליאב - המחנך רב הפעלים . 13 101 דוד הכהן - זקן ה"שבט" " . 14 107 דולק" הורוביץ בונה בנק מרכזי . 15 113 משימותיו של מאיר עמית 121 . 16 דן טולקובסקי - טייס ואיש "היי טק" . 17 129 רענן ויץ - ההתיישבות כמבצע . 18 135 דןפטנקין-המורהשלה"נערים" . 19 143 יעקב ארנון - מדריכם של "נערי פטנקין" . 20 149 צבי דינשטיץ - בשירות המט"ח והנפט . 21 153 יורם ארידור - אשף ה"כלכלה הנכונה" 161  אל הספר
כרמל