פרק ה יצחק אפשטיין - מאבות "עברית בעברית"

פרק ה יצחק אפשטיין - מאבות "עברית בעברית" שלושה מורים חלוצים פיתחו - כל אחד במקומו בלא לדעת על עבודת זולתו - שיטות להוראת עברית על פי גישת "עברית בעברית . " שלושת המורים האלה היו : יהודה גרזובסקי , דויד ילין ויצחק אפשטיין . ( 1943 -1862 ) הפרסום הראשון והתמציתי בכתב של התאוריה ושל דרכי יישומה להוראת עברית היה של יהודה גרזובסקי - כמתואר בפרק ג - בשנת , 1 895 בעיתון ה ^ כי ( של בן יהודה , ( בסדרת מאמרים בשם : " דברים אחדים לשאלת שיטת האם , היא השיטה הטבעית בלימוד השפה . " כאשר פורסמו המאמרים האלה כבר עבדו ילין ואפשטיין , כל אחד מהם בנפרד , על פיתוח שיטתו , על פי אותה גישה . אנחנו יודעים על כך מהערה של בן יהודה ( העורך ) למאמרו הנ"ל של יהודה גרזובסקי , שם כתב בן יהודה : "כפי ששמעתי , חיבר המורה החכם , יצחק אפשטיין מצפת , ספר כזה . מי יתן ומיהר להוציאו לאור לתועלת קדמת שפתנו ( החכם ילין מחבר ספר כזה . " ( משמע , כל אחד מהם עבד בפינתו על פיתוח שיטת הוראה באותה גישה , בלא שאיש מהם ידע על עבודת חברו בנידון . אפשטיין וילין כתבו ספרי לימוד על פי גישת "עברית בעברית" - מה שיהודה גרזובסקי לא עשה ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור