פרק ב דויד יודילוביץ - חלוץ ההוראה בעברית במושבות

פרק ב דויד יודילוביץ - חלוץ ההוראה בעברית במושבות לדויד יודילוביץ 943- 1863 ) ו ) קדמו מורים שלימדו בארץ עברית על פי שיטת "עברית בעברית , " אך הוא היה הראשון שלימד גם את שאר המקצועות בעברית . בפרק הקורם הסברתי את הקשיים הרבים , שהיו למחנכים יהודים בארץ ישראל במאה ה 19 בנסותם לשנות , לתקן או לחדש בתחום החינוך . ראשי "היישוב הישן" נלחמו בעוז נגד כל שינוי בחינוך המסורתי , ולכן החינוך העברי הלאומי לא התפתח בירושלים , אלא במושבות . ותחילתו - במושבה ראשון לציון . לפני שאתאר את התפתחות החינוך העברי לאומי בראשון לציון , אתאר את התפתחותה של הוראת העברית ללא תרגום - מה שאנחנו מכנים "עברית בעברית" - את מהות השיטה , את ההבדלים בינה לבין שיטות ההוראה שקדמו לה , ואת תרומתה של שיטת הוראה זו לחינוך העברי לאומי בארץ ישראל . במשך מאות שנים לימדו בכל העולם שפות באמצעות תרגום , כשהבסיס ללימוד הלשון היה ספר , בדרך כלל ספר קלסי , שלומדים אותו על ידי תרגום . שיטה זו נקראת "שיטת התרגום . " לעתים הוסיפו בשיטה זו לימוד של דקדוק פורמלי שיטתי . כך נהגו אצלנו וכך נהגו באומות העולם במשך מאות שנים . בדורות האחרוני...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור