ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה ספרים ומאמרים ברלין , ישעיהו " , שני מושגים של חירות , " בתוך ארבע מסות על חירות , תרגום יעקב שרת , תל אביב : רשפים . 1987 , גביזון , רות " , המדינה היהודית : הצדקה עקרונית ודמותה הרצויה , " תכלת 13 ( סתיו התשס"ג , ( 2002 / עמ' - . 88-50 ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית : מתחים וסיכויים , ירושלים : מכון ון ליר / הקיבוץ המאוחד . 1999 , גנז , חיים " , חוק השבות והפליה מתקנת , " עיוני משסט יט , ( 1995 ) 3 / עמ' - . 697 -683 "לאומיות והגירה , " בתוך רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית , בעריכת מנחם מאוטנר , אבי שגיא ורונן שמיר , תל אביב : רמות-אוניברסיטת תל אביב , - . 1998 ציות וסירופ - אנרכיזם פילוסופי וסרבנות פוליטית , תל אביב : הקיבוץ המאוחד . 1996 , הובס , תומס , לויתן , תרגום יוסף אור , ירושלים י מאגנס , תשכ"ב . וייס , יפעת " , הגולם ויוצרו , או איך הפך חוק השבות את ישראל למדינה מולטי אתנית , " תיאוריה וביקורת 19 ( סתיו , ( 2001 עמ' . 69-45 וולצר , מיכאל , מלחמות צודקות ולא צודקות , תרגום יורם ברונובסקי , תל אביב : עם עובד . 1984 , ורהפטיג , זרח , חוקה לישראל דת ומדינה , יר...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין