הערות

הערות מבוא . 2 Ronald Dworkin , Law s Empire ( Fontana press , 1 986 ) , p . 208 . 1 יש זכויות שאינן חירויות ; דוגמאות טיפוסית לכך הן הזכויות לחיים ולכבוד . פרק ראשון . 1 כך , למשל , נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק . ( 22 . 6 . 2001 , pxrt ) מכיוון שמדינת ישראל מוגדרת קונסטיטוציונית כמדינה יהודית ודמוקרטית , יכולים המצדדים בכך לטעון כי חוק השבות הוא ביטוי למרכיב היהודי באופיה של המדינה . שם הפרק מבוסס על פסק דין שכתב הנשיא ברק ן "מפתח מיוחד לכניסה לבית ניתן , לבני העם היהודי ( ראו חוק השבות , התש"י , ( 1950- אך משמצוי אדם בבית כאזרח בדין , הוא נהנה מזכויות שוות כמו כל בני הבית האחרים " . בג '' ץ , 6691 / 95 עאדל קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח , ' פ"ד נד , 258 , ( 1 ) עמ' . 281-280 . 2 חוק האזרחות , תש"י , 1949- הצעה שבע עשרה מיום , 5 . 12 . 1949 הסבר משפטי להצעה ה , 1 , 17 אצל זרח ורהפטיג , חוקה לישראל דת ומדינה ( מסילות , ( 1988 , עמ' . 3 . 136 שם , עמ . 4 . 137 ' שמ , עמ' . 140-137 ורהפטיג עונה להסתייגויות האפשריות כנגד החוק , שיטענו כי הוא בבחינת אפליה , וקובע כי כלל מקובל הוא שכל ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין