אמנה בינלאומית בדבר ביעורן של כל צורות האפליה הגזעית (חלק 1)

אמנה בינלאומית בדבר ביעורן של כל צורות האפליה הגזעית ( חלק ( 1 הועמדה לחתימה בניו יורק ביום 7 במארס , 1966 , ישראל חתמה על האמנה ביום 7 במארס , 1966 , ישראל הפקידה את כתב אישרורה לאמנה ביום 3 בינואר 1979 , האמנה נכנסה לתוקף לגבי ישראל , לפי סעיף , ( 2 ) 19 ביום 2 בפברואר , , 1979 פורסמה בכתבי אמנה 861 המדינות בעלות האמנה הזאת , בשימן אל לב , כי מגילת האומות המאוחדות מבוססת על עקרונות הכבוד והשוויון הטבועים בכל בני אנוש , וכי כל המדינות החברות התחייבו לנקוט בפעולה , משותפת ונפרדת , בשיתוף פעולה עם הארגון , לשם השגת אחת ממטרות האומות המאוחדות , שהיא לפתח ולעודד את כיבודן ושמירתן האוניברסליים של זכויות האדם וחירויות היסוד בשביל כל באי עולם , ללא הבחנה בין גזע לגזע , בין מין למין , בין לשון ללשון או בין דת לדת , בשימן אל לב , כי ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם מצהירה , כי כל בני אנוש נולדו בני חורין ושווים בכבוד ובזכויות וכי כל אדם זכאי לכל הזכויות והחירויות המפורטים בה ללא הבחנה מכל סוג שהוא , במיוחד באשר לגזע , צבע או מוצא לאומי , בשימן אל לב , כי כל בני אנוש הנם שווים בפני החוק וזכא...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין