אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (חלקים 3-1) בצירוף הערה והסתייגות של מדינת ישראל עם אישרורה את האמנה

אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ( חלקים ( 3-1 בצירוף הערה והסתייגות של מדינת ישראל עם אישרורה את האמנה נעשתה בניו יורק ביום 16 בדצמבר , 1966 , ישראל חתמה ביום 19 בדצמבר , 1966 , ישראל אישררה ביום 18 באוגוסט , 1991 , נכנסה לתוקף לגבי ישראל ביום 3 בינואר , 1992 , פורסמה בכתבי אמנה 1040 בעלות האמנה , בשימן אל לבן , כי בהתאם לעקרונות המוצהרים במגילת האומות המאוחדות , ההכרה בכבודם העצמי ובזכויותיהם השוות והבלתי ניתנות לשלילה של כל בני משפחת האנוש היא יסודם של החירות , הצדק והשלום בעולם , בהכירן , כי זכויות אלה נובעות מכבודו העצמי של האדם ! בהכירן , כי בהתאם להצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם , אפשר יהא להגשים את האידיאל של בני אנוש חופשיים , הנהנים מחירות אזרחית ופוליטית ומחופש הפחד וממחסור , רק אם ייווצרו תנאים שבהם יוכל כל אדם ליהנות מזכויותיו האזרחיות והפוליטיות , מזכויותיו הכלכליות , החברתיות והתרבותיות , בשימן אל לבן להתחייבותן של המדינות לפי מגילת האומות המאוחדות לתמוך בכיבודן ובשמירתן האוניברסליים של זכויותיו וחירויותיו של האדם , בהבינן , כי היחיד , בהיותו בעל חובות כלפי...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין