הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם

הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם הואיל והכרה בכבוד הטבעי אשר לכל בני משפחת האדם ובזכויותיהם השוות והבלתי נפקעות הוא יסוד החופש , הצדק והשלום בעולם . הואיל והזלזול בזכויות האדם וביזוין הבשילו מעשים פראיים שפגעו קשה במצפונה של האנושות ; ובניין עולם , שבו ייהנו כל יצורי אנוש מחירות הדיבור והאמונה ומן החירות מפחד וממחסור , הוכרז כראש שאיפותיו של כל האדם . הואיל והכרח חיוני הוא שזכויות האדם תהיינה מוגנות ברוח שלטונו של החוק , שלא יהא האדם אנוס , כמפלט אחרון , להשליך את יהבו על מרידה בעריצות ובדיכוי . הואיל והכרח חיוני הוא לקדם את התפתחותם של יחסי ידידות בין האומות . הואיל והעמים המאוגדים בארגון האומות המאוחדות חזרו ואישרו במגילה את אמונתם בזכויות היסוד של האדם , בכבודה ובערכה של אישיותו ובזכות שווה לגבר ולאשה ; ומנוי וגמור אתם לסייע לקדמה חברתית ולהעלאת רמת החיים בתוך יתר חירות . הואיל והמדינות החברות התחייבו לפעול , בשיתוף עם ארגון האומות המאוחדות , לטיפוח יחס כבוד כללי אל זכויות האדם ואל חירויות היסוד והקפדה על קיומן . הואיל והבנה משותפת במהותן של זכויות וחירויות אלה הוא תנאי חשוב לקיו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין