חוק השבות, תש"י - 1950

חוק השבות , תש"י1950- . 1 הזכות לעליה בל יהודי זכאי לעלות ארצה . . 2 אשרת עולה [ תיקון : תשי"ד ] ( א ) העליה תהיה על פי אשרת עולה . ( ב ) אשרת עולה תינתן לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בישראל , חוץ אם נוכח שר העליה שהמבקש ( 1 ) - פועל נגד העם היהודי - , א ( 2 ) 7 עלול לסכן בריאות הציבור או בטחון המדינה , או ( 3 ) בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור . . 3 תעודת עולה ( א ) יהודי שבא לישראל ולאחר בואו הביע את רצונו להשתקע בה , רשאי , בעודו בישראל , לקבל תעודת עולה . ( ב ) הסייגים המפורשים בסעיף 2 ( ב ) יחולו גם על מתן תעודת עולה , אלא לא ייחשב ארם למסכן בריאות הציבור לרגל מחלה שלקה בה אחרי בואו לישראל . . 4 תושבים וילידים כל יהודי שעלה לארץ לפני תחילת תקפו של חוק זה , וכל יהודי שנולד בארץ בין לפני תחילת תקפו של חוק זה ובין לאחריה , דינו כדין מי שעלה לפי חוק זה . 4 א . זכויות בני משפחה [ תיקון : תש"ל ] ( א ) הזכויות של יהודי לפי חוק זה והזכויות של עולה לפי חוק האזרחות , תשי"ב , 1952 וכן הזכויות של עולה לפי כל חיקוק אחר , מוקנות גם לילד  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין