האם תביעת השיבה היא זכות?

האם תביעת השיבה היא זכות ? דורשת מישראל לקבל על עצמה באופן בלעדי את האחריות להיעקרותם . כאשר שיבה מוצגת כפיתרון הקביל היחיד ל"בעיית הפליטים , " ברור כי ישראל היא בעלת החובה הנגדית : זו שעליה מוטלת החובה למימוש הזכות . זוהי דרישה בעייתית הן מבחינת השינוי ההיסטורי שהיא מבקשת לחולל , והן מבחינת חלוקת האחריות למצב שנוצר , ושאותו מבקשים לתקן בעזרת השיבה , בין הצדדים . אך גם המבקשים להתבונן בסיטואציה באופן א היסטורי , ולנתח את תביעת זכות השיבה ביחס למצב הקיים כעת במנותק מן התהליך שהביא אליו , ימצאו שקשה לבסס את מעמדה של תביעת השיבה כזכות . הבה נניח כי תביעה זו מגלמת אינטרס שניתן לייחס לו מעמד של "זכות לכאורה" , ( prima facie ) שכמו "חובה לכאורה , " תקפה לפני שנשקלות כל הנסיבות . הנסיבות הרלוונטיות שיש לשקול במקרה זה , כדי לבחון האומנם קיימת חובה נגדית , הן מהן התוצאות הנצפות של מימוש הזכות - האם מימושה יתאפשר מבלי לגרום עוול גדול מדי לבני אדם אחרים ולהפר את זכויותיהם , ומהו היחס בין מימוש תביעת השיבה לבין הזכות להגדרה עצמית של העם היהודי , כפי שהתממשה במדינת ישראל . השאלה הראשונה נוגעת למימד...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין