הכנסת האזרחות תחת "צעיף הבורות"

הכנסת האזרחות תחת "צעיף הבורות" עיגון הזכות להגר ייעשה על ידי שימוש באחת הפרוצדורות הידועות ביותר בתיאוריה הפוליטית הליברלית , שמגלמת את דרישת הנייטרליות . בתורת הצדק שלו מאפיין רולס דרישה זו על ידי "מצב התחלי" , ( Position Original ) שכל משתתפיו מצויים מאחורי "צעיף של בורות . " משמעותה המעשית של מטאפורה זו היא כי הם אינם יודעים עובדות פרטיקולריות על אודות עצמם : הם אינם יודעים את גילם , מינם , מצב בריאותם , מעמדם החברתי הכלכלי , וכן הלאה . כעת הם מתבקשים לבחור עקרונות צדק כלליים אשר ינחו את חברתם . הטענה היא כי במצב זה ייבחרו , בהכרח , עקרונות הוגנים , מאחר שכל אחד מהמשתתפים ירצה להבטיח שכאשר יוסר הצעיף , ותתברר זהותו , הוא לא יופלה לרעה , יהא אשר יהא מצבו . כיוון שכחלק מהגדרת הרציונליות שלהם , המשתתפים אינם נוטלי סיכונים , הם יעדיפו עקרונות שיעשו עימם צדק , גם אם לאחר הסרת הצעיף יתברר שבמציאות הם שייכים לקבוצה המקופחת ביותר . מנגנון זה מבטיח תהליך נייטרלי שתוצאתו מדיניות הוגנת , הן כלפי הניזוקים ממנה והן כלפי הנהנים ממנה בנסיבות קונקרטיות . מעלתו של המנגנון היא בכך שניתן להשתמש בו בכ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין