הגירה בתורת הצדק הליברלית

התנועה כזכות אוניברסלית והיעדר אפליה ביישומה מצד המדינה המקבלת . המדינה הקולטת זכאית להציב דרישות מסוימות בתהליך ההתאזרחות שלה , כל עוד דרישות אלו יהיו כלליות ואוניברסליות באופיין . שכן בכך היא אינה מפירה את העיקרון האוניברסלי , ומעמידה בפני כל המועמדים אותן דרישות . דרישות לתקופת "מועמדות , " שליטה בשפת או בשפות המדינה , בהיסטוריה , בתרבות ובמערכת הפוליטית שלה , הן דרישות לגיטימיות במדינה ליברל דמוקרטית , שנועדו לבחון את מחויבותו של המועמד לערכיה של המסגרת הפוליטית שאליה הוא מבקש להצטרף , מעבר להסכמה פורמלית גרידא . הגירה בתורת הצדק הליברלית הגירה מציבה בפנינו כמה מן השאלות היסודיות ביותר בתיאוריה המוסרית והפוליטית בכלל : באיזו מידה ובאילו דרכים לגיטימי לקדם את האינטרסים שלנו , ובאיזו מידה ובאילו דרכים צריך להיות לנו איכפת מאינטרסים של אחרים ? מהם המטרות והתפקידים של מדינה , במיוחד מדינה ליברל דמוקרטית ? מהן חובותיהם של החברים זה לזה , ומהן חובותיהם ללא חברים , במיוחד לאנשים המבקשים להתקבל לקהילה "? מוסר דורש התחשבות באינטרסים של אחרים ו כלומר , הוא מציב מגבלה על קידום האינטרס העצמי...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין