מתווה למדיניות הגירה ליברלית

מתווה למדיניות הגירה ליברלית לכאורה יכול המבקש לדון במדיניות הגירה לעשות אחת משתיים ו לאמץ את הטיעון מן הריבונות , אשר מצדיק כל הגבלת הגירה כחלק מזכותה הריבונית של המדינה , או לאמץ את העמדה הקיצונית ההפוכה , ולומר כי אין שום דרך להצדיק שום הגבלה , וכי גבולות פתוחים הם האפשרות היחידה העומדת בפנינו . אני מבקשת להציג עמדה מורכבת יותר . ריבונות המדינה אינה מביסה את כל הזכויות האחרות . ראשית , משום שאף זכות אינה עושה זאת . אין בנמצא זכות מוחלטת , שאסור לפגוע בה בשום נסיבות . מטבען של זכויות שהן מתנגשות זו עם זו , ועל מנת לפתור קונפליקטים ביניהן , לעיתים עלינו להחלות זכות אחת או לפגוע זמנית באחרת , תוך יצירת איזון סביר ביניהן . חופש הביטוי , למשל , עשוי להתנגש עם הזכות לפרטיות ו / או לשם טוב , או עם הזכות לביטחון אישי . אפילו בזכות לחיים ניתן לפגוע , לעיתים , שעה שהיא מתנגשת עם זכות הזולת לחיים . ואולם , מן הקביעה המוסרית ששום זכות איננה מוחלטת , לא ניתן בשום פנים ואופן להסיק שאין בנמצא הייררכיה בין זכויות . קיימות זכויות בסיסיות יותר ובסיסיות פחות . גם המשפט הבינלאומי מכיר בהבחנה זו , כאשר ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין