הגירה וריבונות

הגירה וריבונות שליטה על הענקת אזרחות נחשבת להצהרת ריבונות ראשונה במעלה של המדינה , וככזו היא נשמרת בקנאות על ידי כל המדינות . אמנת האג מ 1930 קובעת בסעיפה הראשון : "כל מדינה חופשית לקבוע בחוקיה מי הם אזרחיה " , ובסעיפה השני : "השאלה האם יש לאדם אזרחות של מדינה מסוימת תוכרע על פי החוק של אותה מדינה " . עם זאת , סמכותה של המדינה בעניינים אלה , על פי אותה אמנה עצמה , איננה בלתי מוגבלת "-. חוק האזרחות יוכר על ידי מדינות אחרות כל עוד הוא עולה בקנה אחד עם אמנות בינלאומיות , המנהג הבינלאומי ועקרונות החוק שבו מכירים ביחס לאזרחות ' " . הגבלת הגירה עשויה להתנגש , בין היתר , עם הזכות לחופש תנועה . חופש התנועה כולל את חירותו של האדם לנוע בתוך מדינתו ולבחור את מקום מגוריו , כמו גם את החופש לעזוב כל מדינה ולהיכנס למדינתו . לא עומדת לאדם הזכות להיכנס למדינה שאינה מדינתו , למעט אם הוא נרדף במדינתו ומבקש מקלט . מכיוון שהמשפט הבינלאומי מכיר בכך שלמדינה יש שיקול דעת בשאלה אילו זרים ( לא אזרחים ) לקבל , הרי הזכות להגר היא לעיתים קרובות חסרת משמעות מעשית . החזקה הקיימת , כי למדינות עומדת הזכות לשלוט בכניס...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין