הזכות לאזרחות והחובה להעניק אותה

הזכות לאזרחות והחובה להעניק אותה הזכות לאזרחות , כפי שהיא מופיעה בהכרזה האוניברסלית לזכויות האדם , מורכבת מאשכול בן שלוש זכויות . הזכות לאזרחות , הזכות לשמור עליה והזכות לשנות אותה . הזכות לאזרחות בניסוחה זה נותרת מעורפלת ובמידה רבה תיאורטית . היא לא נקבעה כבעלת מעמד משפטי בינלאומי מחייב באמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות . כל עוד אין פירוט על איזו מדינה מוטלת החובה להעניק אזרחות לחסרי אזרחות או למבקשים להחליפה , וכל עוד לא ניתן לחייב אף מדינה להעניק אזרחות למבקש אותה , נותרת זכות זו חסרת משמעות מעשית בדיון על הגירה ( שכן הגירה פירושה שאדם מבקש לקבל אזרחות במדינה מסוימת . ( הזכות לאזרחות , כפי שהיא מופיעה בהכרזה האוניברסלית , מהווה דוגמא למה שמכונה היעדר פירוט של בעלי החובה : מקרה שבו קיימת תביעת זכות שנמענה איננו ברור . שתי קטגוריות מוכרות הופכות את האזרחות לזכות ומטילות את החובה לספק אותה על כל מדינה . האחת היא היעדר אזרחות , ( Statelessness ) מצב אשר קוטע את הזיקה שיוצרת האזרחות בין היחיד לדין הבינלאומי , ובכך את היתרונות שעשוי היחיד לקבל ממנו באמצעות מדינת אזרחותו המייצג...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין