הגירה ואזרחות

הגירה ואזרחות כל דיון במדיניות הגירה דורש בירור והגדרה של מושג האזרחות כמושג יסודי . כאשר אנו שואלים את מי לקבל ואת מי לדחות , ועל בסיס אילו קריטריונים , אנו שואלים מי זכאי להיות חבר במדינתנו , על כל ההשלכות שיש לחברות זו : בעיקר , הגנה על זכויות האזרח ושותפות במערכת הרווחה . כמעט כל בעיה בפילוסופיה פוליטית כרוכה ביחסים בין אזרחים או בין אזרחים למדינה . מבחינה זו , הפוטנציאל הדיוני במושג האזרחות הוא בלתי מוגבל ' . שאלת ההגירה נוגעת בלב ליבה של האזרחות - בשאלה למי מעניקים מעמר וה וממי שוללים אותו . מדיניות הגירה של מרינה תבטא , לכן , את האופן שבו היא תופסת את משמעותה של האזרחות בה . רוב המדינות מעמידות כתנאי לקבלת אזרחות תקופת תושבות בטריטוריה . כדי לעמוד בתנאי זה , חייב הזר לקבל קודם כל רשות להיכנס לטריטוריה על פי חוקי ההגירה של המדינה . באופן הבסיסי ביותר , אם כן , הגירה היא תנאי הכרחי לקבלת אזרחות עבור מי שלא קיבל את האזרחות מלידה . אף שכיום מקובלת העמדה כי מחויבות לזכויות אדם חוצה גבולות לאומיים וגוברת עליהם - משמע , מהווה בסיס מוצדק להתערבות בענייניה של מדינה אחרת אם זו מפירה אותן ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין