הטיעון הקומיוניטרי

הטיעון הקומיוניטרי הצדקה אפשרית נוספת להעדפה נובעת מתוך עמדה קומיוניטרית . הקומיוניטריזם מבוסס על תפיסת ערכו המוסרי של הקשר בין יחידים לקהילתם . קשר זה הוא בעל ערך מושגי ומוסרי כאחת : היחסים והקשרים בתוך קהילה זו מגדירים את היחיד , את מטרותיו , ולכן את מה שנחשב עבורו למימוש עצמי . יחסים אלה הם גם יחסים מוסריים , שקובעים בדרך מרכזית מוטיבציה וחובה מוסרית . הרס הקהילה הוא הפרה חמורה של הסדר המוסרי , של החיים שיחידים מאמינים כי הם מחויבים מוסרית לחיות . יתרונה של הקהילה , מנקודת מבטם של היחידים , הוא יכולתם למצוא בה משמעות וערך לחייהם יותר מאשר בקיום מנותק ומרוכז בעצמם . איכות חייהם של היחידים - גם של הפגיעים ביותר - נשמרת במיטבה בקהילות המעודדות התפתחות של זהות משותפת ותחושת סולידריות . מכל הסיבות הללו אנחנו רוצים ליצור קהילות ולשמרן . על פי הטיעון הקומיוניטרי , הכחשתו או החלשתו של הכוח המוסרי שיוצרת תחושת השותפות הקהילתית - המספקת ליחידים טעם להיענות קודם כל לצרכים ולאינטרסים של חבריהם - תגרום להתפוררות המבנה החברתי ואיתר כל יתרונותיו . על פי טיעון זה , שימור הלכידות החברתית והמרקם החבר...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין