לאום, משפחה וסולידריות

לאום , משפחה וסולידריות הטיעון הלאומי גורס כי כשם שלמשפחה מותר להעדיף את חבריה , כך מותר לקהילה הפוליטית להעדיף את אזרחיה . אלה חברים בה במובן העמוק של המילה : לא רק שותפים במערכת פוליטית אלא גם בקהילה תרבותית או לאומית . עוד לפני שנגיע להבדלים בין משפחה למדינה , יש לשים לב להבדל בין חברות לאומית לבין אזרחות ( כחברות במערכת פוליטית של שיתוף פעולה , ( ולהבדל במשמעות המוסרית של שתי הקטגוריות האלו . ההבחנה בין חברות לאומית לבין אזרחות מתבררת כאשר אנו חושבים על מדינות המורכבות מיותר מלאום אחד . היא חשובה במיוחד בהקשר של הגירה , משום שהיא משמשת בסיס להצדקת מדיניות הגירה מגבילה של מדינת לאום המבקשת להעדיף את בני הלאום הדומיננטי שלה על פני מהגרים אחרים . הטיעון הלאומי חשוב ביותר לשאלת ההגירה . אם הוא קביל , הוא מספק טעם למדינה להעדיף בני לאום מסוים בחוקי ההגירה וההתאזרחות שלה . משמעותו היא כי חברות בקבוצה מספקת סיבה להעדיף את חבריה . טיעון זה דורש הצדקה , משום שהוא מן החזקה המחייבת אותנו לנהוג בשוויון אלא אם כן קיימים טעמים טובים לנקוט במדיניות בלתי שוויונית . בספרה Liberal Nationalism מציגה ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין