האם ניתן להצדיק את חוק השבות כיום?

האם ניתן להצדיק את חוק השבות כיום ? הרוב הלאומי . נגד חוק השבות נטען , בין השאר , כי בנסיבות הייחודיות לישראל , חוקי ההגירה אינם מנגנון נפרד ועצמאי המשרת את המטרה של הבטחת קיומם של רוב יהודי ותרבות יהודית . הם חלק ממבנה שלם של אפליה פנים מדינתית , במערכת הצדק החלוקתי שלה ( לדוגמא , בקצבאות ילדים ובשלילת ההתיישבות של ערבים על אדמות הסוכנות היהודית , ( ובמערכת ההזדמנויות שלה ( תת ייצוג של ערבים במערכות השלטון ובתפקידים ממלכתיים . ( אך חשוב לראות כי ייתכן , תיאורטית , להצדיק חוק הגירה מעדיף מבלי לתת בכך גושפנקה לאפליות אחרות שנהוגות בתוך המדינה . חוק השבות נתפס כמרכיב מכונן של ישראל כמדינה יהודית , הן בהיבט הסמלי והן בהיבט של יצירת הרוב היהודי שבה ושמירתו . אולם מדינת ישראל נהפכה ליעד אטרקטיבי להגירה בשל התמריצים הכלכליים הניתנים למהגרים מכוח חוק השבות " ) עולים חדשים (" - , זאת למרות הבעיות הקיומיות הקשות המלוות את החיים במדינת ישראל . הרשויות נוכחו לדעת כי עליהן להפעיל פיקוח קפדני על מי שמהגר אליה ב"אמתלת" יהדות , מתוך ההנחה שפעמים רבות אין זה אלא כדי לזכות באותו סל הטבות , או , מכל מקו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין