חוק השבות כהעדפה מתקנת

חוק השבות כהעדפה מתקנת גירסה מתוקנת , הוגנת יותר , של חוק השבות תביא בחשבון שיקולים של העדפה מתקנת . חוקים צריכים לפעול לטובת כל האזרחים , במישרין או בעקיפין , בין באופן מיידי ובין לאורך זמן . חישוב היתרונות יכול להביא בחשבון את החלוקה הנוכחית , הבלתי שווה , של משאבים חברתיים , ולתרום למאמץ ליצור חברה שוויונית יותר מהנוכחית . כשר מביא , לדוגמא , העדפה בקבלת סגל רפואי כאשר יש בו מחסור במדינה הקולטת . עם זאת , על פי רוב מופעלת העדפה מתקנת כפיצוי על אפליה קודמת , שבגינה כל חבר בקבוצה שקופחה סובל מקיפוח , אשר לא יתוקן אם נמשיך להתייחס אליו במנותק מעובדה זו . הפעלת מדדים שוויוניים תיצור אי שוויון מהותי משום שהיא אוכפת סטנדרטים באופן אחיד , ללא התחשבות בנקודת הפתיחה השונה של היחידים שסבלו מאפליה בעבר . שוויון מלא חייב לאזן ולפצות על קיפוח שנגרם בעבר לקבוצה הנדונה , על ידי מתן יתרון זמני , עד לתיקון העיוות והשגת נקודת פתיחה המבטאת שוויון של ממש . ניתן להתבונן בחוק השבות כמיישם סוג של העדפה מתקנת , אם היחס המועדף ליהודים נועד להבטיח הנאה שווה מהזכות הבסיסית למקלט מפני רדיפה , שממנה סבלו באופן ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין