רקע היסטורי

רקע היסטורי חוק השבות אושר בכנסת , פה אחד , בכ' בתמוז תש"י . קדמו לו , ולהצעת חוק האזרחות הצמודה לו , שבע עשרה הצעות חוק . ככלל , שמר משרד המשפטים בהצעות אלו על שוויון זכויות לאזרחים יהודים ולא יהודים . בדברי ההסבר להצעת החוק השבע עשרה , נאמר במפורש כי החוק נמנע מהפליות , אינו מפלה מטעמי גזע , לאום , דת , שפה או מין , ואינו מבדיל בין יהודי ומי שאינו יהודי אלא כדי להקל על עלייה יהודית . החוק המוצע מושתת על עקרונות מדיניים ומשפטיים המוכרים במשפט העמים המודרני . הוא רואה באזרחות את הקשר המשפטי בין האדם למדינתו . לפיכך אין האזרחות הישראלית תלויה בהשתייכות לעם היהודי או לדת היהודית או לתנועה היהודית הלאומית . ומאידך אין ההשתייכות הזאת מספיקה כדי להקנות את המעמד של אזרח ישראלי . עמדה זו הסתמכה , בין השאר , על חוות דעתו של פרופ' בנימין אקצין , שייעץ לא לסגת מן המושג המודרני של אזרחות כוללת אל עמדה , שבמפורש או במשתמע שבה אל העיקרון הגזעי כקובע את זכויותיהם וחובותיהם של בני אדם . משרד המשפטים אימץ חוות דעת זאת אך הוסיף כי עם זאת "לא התעלמו מחברי ההצעה מהצרכים המיוחדים ומהמטרות הנעלות של עלייה ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין