פרק ראשון חוק השבות: למי ניתן המפתח לבית?

פרק ראשון חוק השבות : למי ניתן המפתח לבית ? חוק השבות נחשב למרכיב מכונן כמעט של מדינת ישראל כמדינה יהודית , כלי מרכזי לשליטה על אופיה הלאומי ועל הרוב הלאומי המאפשר אותו . משום כך יש המציעים להופכו לחוק יסוד , משמע לבעל מעמד חוקתי ' . בה בעת הוא מהווה מקור לאי נחת , סמויה או גלויה , לליברלים ישראלים רבים . אחת הטענות הנפוצות בפי האחרונים , בניסיון להצדיקו מבלי להיכנס לשאלות הסבוכות של דת ולאום בישראל , ושל הצדקת עצם קיומה של מדינה יהודית , היא כי חוקי הגירה הם בסמכותה הריבונית של כל מדינה ומדינה . טענה זאת ומעמדה ייבחנו , יחד עם טיעונים נוספים , בפרקיו האחרים של הספר . חוק השבות הוא מרכיב אחד במכלול חוקי ההגירה לישראל , הכוללים לצידו גם את חוק האזרחות ואת חוק הכניסה לישראל . בניגוד לדעה הרווחת , אין חוק השבות נוגע במפורש לנושא האזרחות , אלא אך ורק לנושא העלייה , קרי , כניסתם של יהודים לישראל .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין