רשימת מקורות

רשימת מקורות " . 1 פוליטיקה וזיכרון קולקטיבי - הוויכוח על אודות ' ההיסטוריונים החדשים , "' הופיע בכותרת "פוליטיקה והיםטוריוגרפיה '' בבין חזון לרביזיה , עורך יודעם ויץ , מרכז שז"ר , ירושלים תשנ"ח . ובאנגלית : "Historiography and Politics : The Debate on " . 2 University Press . the New Historians , " History and Memory , Indiana היסטוריוגרפיה וזיכרון : מקרה לטרון תש"ח , " אלפיים , כתב עת רב תחומי לעיון , הגות וספרות , 1994 , 10 , עמ' . 41-9 ובאנגלית : Social Studies , History , Culture and Society , Vol . 3 "Historiography and Memory , " Jewish " . 3 No . 1 . השואה : זיכרון פרטי וזיכרון ציבורי , " זמנים , 57 חורף , 1997 / 1996 עמ' . 13-4 " . 4 בין שואה למלחמה , " הופיע בכותרת "השואה ומלחמת העולם כרביבים ב'זהות חישובית' , " הציונות כ , ' תל אביב , תשנ"ו , עמ' . 258-243 " . 5 דור בארץ , " אלפיים , 1990 , 2 , עמ' . 204-178 " . 6 אנטישמיות וציונות , " ספר יובל לדניאל קארפי " , אשכול מחקרים בתולדות העם היהודי , " תל אביב , תשנ"ו , עמ' קפ"טר"ג . וכן באנגלית : Judaism , 15 , 1995 , The John H...  אל הספר
עם עובד