הערות

הערות פוליטיקה וזיכרון קולקטיבי - הוויכוח על אודות "ההיסטוריונים החדשים" . 1947-1949 , Cambridge 1988 Benny Morris , The Birthof the Palestinian Refugee Problem , Simha Flapan , The Birthof Israel , New York , 1987 ; London 1988 ; Ilan Pape , Britain and the Arab-Israeli Conflict , 1948-1951 , Avi Shlaim , Collusion Over the Jordan , New York 1988 ; . 1 ובנוסחו העברי : בני מוריס , לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים : , 1949-1947 ספריית אפקים , עם עובד , תל אביב , 1991 , מאמרו של בני מוריס הופיע ב , Tikkun , Nov . / Dec . 1988 תחת הכותרת . Past " "The New Historiography : Israel Confronts Its ; . 2 לפי הגדרתו של מוריס , נכללו אורי מילשטיין , כותב הגירסה המונומנטלית והשנויה במחלוקת של מלחמת העצמאות , ותום שגב , מחברם של הישראלים החדשים והמיליון השביעי , ברשימת "החדשים , '' אך לפי הגדרתו של פפה לא נחשבו עיתונאים ששולחים ידם בכתיבה היסטורית כמי שזכאים להיחשב חברי הגילדה . ראה בני מוריס , " ההיסטוריה מתבגרת , " ידיעות אחרונות ; 30 . 6 . 1989 , אילן פפה " , יומרת האובייקטיביות וכישלונה , " הא...  אל הספר
עם עובד