המוטיבים הדתיים של תנועת העבודה

המוטיבים הדתיים של תנועת העבודה " אל תשמע בני , אל מוסר אב ולתורת אם אל אזן תט , כי מוסר אב הוא : "קו לקו " ... ותורת אם " ; לאט לאט " .. וסופת אביב , דוברה כן : הקשיבה , איש , לשיר הבן " ! שיר מפורסם זה של דוד שמעונוביץ , שהתפרסם ב 1922 בעיתון של קן "השומר הצעיר" בוורשה , באותיות דפוס מסורתיות של ספר תורה , יכול לשמש כסמל בזעיר אגפין לכמה ממרכיביה של הבעייתיות הכרוכה ביחסה של תנועת העבודה אל הדת . התוכן היה מהפכני , הצורה היתר . מסורתית : המהפך ביחסי אבות ובנים , הפנייה מדרך המסורת לדרך חדשה ומהפכנית , ושלילת כל מה שקשור אל העבר וערכיו , כל אלה באים כאן לידי ביטוי . מצד שני , נעשה כאן שימוש בדפוס ספרותי מקראי - "שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך" ( משלי א , ח . ( הפיכת תוכנו מחיוב לשלילה ; הפיכת הבן ממושא של תורת ההורים לנושא של האמת החדשה , ועיטור קריאת תיגר תוקפנית זו בצורתו הגרפית המסורתית של דף תורה , יש בהם כדי לסמל את הדו ערכיות שביחסה של תנועת העבודה אל הדת . בהקשר הרחב יותר היחס אל הדת היה רכיב אחד ביחסה המורכב של תנועת העבודה אל העבר היהודי , אל הגולה , אל המסורת ואל הערכי...  אל הספר
עם עובד