בן-גוריון והתנ"ך: יצירתו של סיפר היסטורי?

בךגוריון והתנ"ך : יצירתו של סיפר היסטורי ? בן גוריון היה שייך לדור של מנהיגים שניהלו רומן בלתי פוסק עם ההיסטוריה : צ'רצ'יל , דה גול , לנין , סטלין , לא הסתפקו בהשפעה הישירה שלהם על מהלך ההיסטוריה בזמנם , אלא אף ביקשו לעצב את התודעה ההיסטורית של בני עמם , את תמונת המציאות של העבר הקרוב והרחוק . צ'רצ'יל ודה גול אף טרחו להשאיר לדורות הבאים כרכים רבים ומפורטים של זיכיונותיהם , שבהם חרגו מן התיאור של רצף האירועים ושיבצו אותם במהלך גדול יותר , האחד עשה זאת כשכתב על תולדות העמים דוברי האנגלית , השני כשרומם ופיאר את גדולתה של צרפת . המנהיגים המהפכנים של ברית המועצות תיארו את מהפכת אוקטובר ובניין החברה הקומוניסטית בארצם במסגרת תהליך ההתגשמות של המהלך החזוי של המטריאליזם ההיסטורי . בן גוריון לא התיימר לכתוב היסטוריה סדורה . כל כתביו הריהם אסופות נאומים או מאמרים , אוספי איגרות , דפי יומן . דומה שפרט לכתיבת זיכרונותיו מן העלייה השנייה "ביהודה ובגליל" הוא לא כתב היסטוריה של זמנו . עם זאת , הוא השקיע מאמץ ניכר בניסיון לעצב את התודעה ההיסטורית של מדינת ישראל הצעירה . יחסו של בן גוריון להיסטוריה כמדע...  אל הספר
עם עובד