אורי צבי גרינברג - אפוקליפסה עכשיו

אורי צבי גרינברג - אפוקליפסה עכשיו בראשית שנת 1924 הגיע ארצה משורר צעיר , שמוצאו מגליציה . הוא נודע בשירתו ביידיש ובעברית . אך פרסומו המוקדם לא עמד בשום יחס לשם שרכש לו תוך זמן קצר ביישוב , שהיה קטן בגודלו אך עירני מבחינה אינטלקטואלית . הציבור שאימץ אותו בהתלהבות אל לבו היה ציבור הפועלים . שני השבועונים המרכזיים של שתי מפלגות הפועלים , קונטרס והמועל הצעיר , התחרו ביניהם מי יפרסם קודם את שיריו . לימים נכללו השירים האלה בספר הביכורים שלו בארץ , אימה גדולה וירח . כעבור למעלה משנה , ביוני , 1925 הופיע לראשונה יומון ההסתדרות דבר , בעריכתו של ברל כצנלסון , ואורי צבי גרינברג הוזמן להשתתף בגיליונו הראשון , כבוד שמן הסתם לא היה נחלתם של רבים . הוא לא הסתפק ביכולתו לפרסם כאוות נפשו בעיתונות של תנועת הפועלים , אלא גם פירסם כתביעת משלו , סדן , שהופיע לראשונה בכסלו תרפ"ה . עד שלהי 1927 הרבה גרינברג לשאת את דברו בביטאונים השונים של תנועת העבודה . דבריו , כל כמה שהיו קיצוניים בתוכנם ובדרך הביטוי שלהם , פורסמו ללא היסום . יש לזכור שפתיחות ופלורליזם לא היו אז תפישות מקובלות בתנועת העבודה הארצישראלית . ...  אל הספר
עם עובד