"דור בארץ"

" דור בארץ" ישוב יפרח או גם ? מי , ובארץ rtr , דור , בךזל כבליו ייסר מנו , . Hfr יךאה אור . יחיה , יאהב , יפעל ; , עש , דור בארץ אמנם חי לא בעתיד - בשמים , חיי רוח לו אין יי . [ מתוך "אני מאמין" לשאול טשרניהובסקי [ . בשנת העשור למדינה , 1958 , התפרסמה אנתולוגיה בשם דור בארץ , שכללה שירים וסיפורים קצרים . משתתפי האנתולוגיה הגדירו עצמם כ"סופרים ארצישראליים שכתיבתם יסודה בארץ , בין שנולדו בה ובין שעלו בצעירותם . " הנושאים שבהם עסקו ינקו ממציאות הארץ ועלו מהם ריח חוויות הנעורים וההתבגרות בה והדים ממלחמת השחרור . בעצם , היה הקובץ כעין מניפסט , המתריס כלפי העולם ומצהיר : אנחנו כאן ! שונים מקודמינו , מיוחדים , וגם אם איננו דומים זה לזה , אנו מקושרים יחד בתחושת שותפות קיומית , המוצאת את ביטויה בשותפות תרבותית . דרכה של הספרות שהיא מאחרת קמעה אחרי המציאות . כאשר הופיע דור בארץ , כבר היתה התופעה שאותה תיעד בתהליך של היחלשות ונסיגה , אף שספק אם עובדה זו היתה מודעת אותה שעה למושאיה . מדובר בהופעתו של דור ילידי הארץ בעצמיות חברתית ותרבותית " . דור" זה החל להופיע בשלהי שנות השלושים ולבש צורה  אל הספר
עם עובד