בין שואה למלחמה

בין שואה למלחמה כאשר באה ב 1492 השואה הגדולה של גירוש היהודים מספרד , וכרתה לפתע אחד הענפים הגדולים ביותר , המשגשגים ביותר , החשובים ביותר מבחינה רוחנית , מעץ החיים של העם היהודי - עבר ומן רב בקרב העם עד שהצליח להגיע מבפנים לסיכום אמיתי , להתמודדות פנימית ממשית עם מה שקרה לו . שני דורות נמשך הדבר במאה הט"ז עד שהגיעו לכלל זה , ובוודאי לא יהיה זה שונה בהרבה גם הפעם . אינני מאמין כי אנחנו , דורם של אלה שעבר עליהם הנסיון הזה , עליהם עצמם , על קרוביהם ועל כל היקר להם - כי אנו מסוגלים כבר היום להוציא את המסקנות ; אך השפעת כל מה שקרה , תמונתה של השואה , בהכרח תהיה מדבירה ממש בשביל בעיותיה של חכמת ישראל , ויש להעריכה , לפי הרגשתי , הערכה גדולה ומקיפה ביותר . [ גרשם שלום " , חכמת ישראל - בימים ההם ובזמן הזה,- עוד דבר , תל אביב תשץ , עמי [ . 140 השנים 1949-1945 היו שנים מרכזיות בעיצוב הזהות הישראלית : בשנים אלה הגיע המאבק על ארץ ישראל לשיאו , כאשר המערכה הראשונה בדרמה זו מתנהלת בין יהודים ובריטים , והמערכה השנייה בין יהודים וערבים . בשנים אלה התחוללה מלחמת העצמאות וכתוצאה ממנה נולדה בדם ואש ותמ...  אל הספר
עם עובד