פוליטיקה וזיכרון קולקטיבי - הוויכוח על־אודות "ההיסטוריונים החדשים"

פוליטיקה וזיכרון קולקטיבי - הוויכוח על אודות "ההיסטוריונים החדשים" הוויכוח בסוגיית "ההיסטוריונים החדשים , " שהסעיר בשנה האחרונה את המדיה הישראלית , אופיין בהרבה םימני שאלה וםימני קריאה . משפע המאמרים והדיונים , בכתב ובעל פה , שהותיר אחריו , לא נתבררו נושאי הוויכוח , גבולותיו , מהותו , תכליתו . הוא היה מרתק בעמימותו ומדהים בלהט היצרים שעורר . האם הוויכוח עניינו מתודולוגי , עובדתי , פרשני ? האם הוא נוגע לתחום מחקר אחד או שמא אפשר להחילו גם על תחומי מחקר אחרים ? האם הוא מתרחש בתחומיה של הגילדה של ההיסטוריונים , או שמא התפשט גם לדיסציפלינות אחרות ? האם הוויכוח הוא בין אסכולות , בין דורות , בין אנשים ? האם הוא עוסק בעבר או שמא בהווה או בעתיד ? ולבסוף , מי יזם את הוויכוח ולאן מועדות פניו ? תשובות על שאלות אלה עשויות להאיר את אופיו של דיון זה ולשבץ אותו במארג השיח האינטלקטואלי הישראלי . ראשיתו של הוויכוח בשלהי שנות השמונים , עת הופיעו בזה אחר זה ספריהם של שמחה פלפן , בני מוריס , אבי שליים ואילן פפה . צאתם לאור לווה בהצהרות בעיתונות , שדרך כוכבה של אסכולה חדשה בקרב ההיסטוריונים הישראלים . בני ...  אל הספר
עם עובד