הקדמה

הקדמה ההיסטוריה איננה קוצבת את מועדן של סערות העיתים שווה בשווה : לפעמים עובר עשור ללא מאורע שראוי להיזכר בדברי הימים , ולפעמים שנה אחת שקולה בהתרחשויותיה ליובל שנים . המחצית הראשונה של שנות התשעים של המאה העשרים תיכנס , מן הסתם , להיסטוריה כאחד מאותם רגעים מסעירים שאין שיעור להשפעתם על גורלות אנשים ומדינות . קריסת המשטר הקומוניסטי בברית המועצות , התפרקות הגוש הסובייטי , קץ המלחמה הקרה , אירועים אלה שינו כליל את מפת הפוליטיקה העולמית , ועימת את התובנה שלנו על אודות המאה העשרים . אך לפני עשור נחשבה המהפכה הקומוניסטית לגורם של קבע בהיסטוריה של העולם , אפשר אף ההתפתחות החשובה ביותר בתולדות המאה העשרים . היתה לה נוכחות רבת עוצמה , כגורם הלש ומעצב את פני החברה האנושית , משנה את הפסיכי , האישי והציבורי , נותן השראה לתנועות מהפכניות על פני כל כדור הארץ . ההתייחסות למהפכה ולברית המועצות היתה הציר המרכזי של הפוליטיקה הבינלאומית . אך מעבר לכך , היא היתה גם הציר המרכזי של השיח האינטלקטואלי . היא סימלה את קוטב התקווה ואת קוטב הייאוש , את מוקד האור ואת לב המאפליה , את נפלאות העתיד ואת זוועות העבר ....  אל הספר
עם עובד