יהודים חדשים יהודים ישנים

אניטה שפירא אניטה שפירא יהודים חדשים יהודים ישנים אניטה שפירא יהודים חדשים יהודים ישנים ספרית אפקים הוצאת עם עובד Anita Shapira New Jews Old Jews עורך הספרית אלי שאלתיאל הדפסה רביעית תשס"ג 2003  אל הספר
עם עובד