הערות

הערות הציונות והמשיחיות המדינית 1 יעקב טלמון , ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטאליטארית , תל אביב , ; 1955 המשיחיות המדינית , תל אביב . 1965 , מיתוס האומה וחזון המהפכה , תל אביב ; 1981 , אחדות וייחוד , ירושלים ותל אביב , ; 1965 מניח האלימות , תל אביב 2 . 1974 , פרוטוקול מרכז מפא"י . 21 . 9 . 1939 , ארגיל ; מפלגת העבודה , בית ברל 3 . 23 / 39 , חיים ארלוזורוב , יומן ירושלים ( אין ציון מקום ושנת ההוצאה , ( עמ' 341 . 342 הציונות והכוח - אתוס ומציאות 1 תיאודור הרצל , מזיעת היהלזיס , ( 1896 ) ירושלים 1973 , ( להלן : מדינת היהודים , ( עמ' 2 . 68 משה הס , רלט'י וירושלים , הספריה הציונית , ירושלים תשמ"ג ( להלן : רומי וירושלים , ( עמ 3 . 150 ' צבי הירש קלישר , דרישת ציון , מהדורה א / דף , 17 עמ' ב 4 . ' רומי וירושלים , עמ' . 106 5 מאמר ראשי במס' 41 של הללסחלז השבועי לשנת 1882 ( לפי המשוער , נכתב בידי אדולף לנדוי , ( דרויאנוב , בל / ביס לתולדות חיבתיציון , ג / עמ' 451 457 ( רוסית ;( תרגום לעברית אצל מרדכי יואלי ( עורך , ( י"ל 5 ינ 0 קר , מבשר התחייה הלאומית , תל אביב , תש"ר , עמ' . 82 6 י"ל פינסקר " ...  אל הספר
עם עובד