עלייתה וירידתה של תנועת העבודה הארצישראלית

עלייתה וידידתה של תנועת העבודה הארצישראלית במשך למעלה מארבעים שנה עמדה תנועת העבודה ליד הגה השל טון בישוב , בתנועה הציונית ובמדינה . עתים נדמה היה , שהיא נבח רה לשלטון לנצח . כאשר באה מפלתה ב , 1977 מיהרו הכל לחפש את גורמיה . היו שראו אותם בשינויים הדמוגרפיים שחלו במדינה בעקבות העלייה ההמונית , וביחוד עם עלייתם של יהודי ארצות האסלאם , שהאידיאולוגיה הסוציאליסטית ועולם הסמלים והדי מויים , האופייני לתרבות הפוליטית של תנועת העבודה , היו זרים לה . אחרים הפנו את הזרקור לחילופי הדורות , שבאו על התנועה , כאשר כלה דור המייסדים והתברר , שדור הבנים רחוק מגדולת אבותיו . יש מן האמת בטיעונים אלה , ואין בכוונת הדברים הבאים לסתרם , אלא להוסיף להם הסבר מזווית ראייה אחרת . כדי להבין את שורשי ירידתה של תנועת העבודה , יש לעמוד על הסיבות לעלייתה ולהצלחתה . משחולפות אלה מן העולם - מן הסתם בטל גם הצידוק לשלטונה , שהרי אין חיוניותם של תנועה ורעיונותיה בתקופה אחת מבטיחים את המשכה של חיוניות זו בתקופה אחרת . גם גופים חברתיים , ואפילו אידיאולוגיים , יודעים את מחוור החיים של פריחה , הבשלה וקמילה . לפיכך אם א...  אל הספר
עם עובד