מפגש הישוב עם שארית הפליטה

מפגש הישוב עם שארית הפליטה סוגיית המפגש בין שארית הפליטה ובין הישוב היהודי בארץ יש ראל מורכבת היא ורחבת היקף , ובמסגרת מאמר זה לא אוכל להקיף אלא את מקצתה . בחרתי להתמקד במפגש שבין שארית הפליטה מפולין ובין התנועות הקשורות בהסתדרות העובדים הכל לית , ובעיקרו של דבר , התנועות הקשורות לשלוש מפלגות - מפא / " "התנועה לאחדות העבודה" ו"השומר הצעיר . " תנועות אלה היו דומיננטיות בהשפעתן ובפעילותן אז בישוב ובקרב שארית הפליטה ; ואם כי אין להתעלם מפועלם של "העובד הציוני , " בית"ר " , המזרחי" ו"הפועל המזרחי" וכיוצא באלו זרמים ותנועות , שהשתייכו לימין ולמרכז בישוב ובתנועה הציונית , נראה שלטוב ולרע היו אלה התנועות של מה שנקרא "ארץ-ישראל העובדת" שטבעו בחותמן את המפגש עם שארית הפליטה , ושהבנת הפרובלמטיקה הכרוכה בהן ובפועלן תסייע להאיר את סוגיית המפגש בכלל . תחושת הריחוק ואי ההבנה ליוותה את המפגש מראשיתו . למרות ריבוי הדיבור על השבר , ואף שלא היה כמעט בית שלא היה בו מת , לא היתה השואה לחוויה מרכזית , מעצבת , של הישוב הארצישראלי בשנים שלפני קום המדינה : "ביסוד לא נזדעזעה מחשבתנו עד תהומה , " כתב משה ברסל...  אל הספר
עם עובד