תפישת הזמן בפולמוס החלוקה, 1937

תפישת הזמן בפולמוס החלוקה 1937 , הדברים שקרו - קרו , ואין כל כוח בעולם יכול לשנות אף קורטוב ממה שנתרחש , ואין אפוא שום אמצעי נסיוני להוכיח , שהדברים יכולו להתרחש אחרת מאשר התרחשו למעשה . אולם , היכול מישהו להגיד שהדברים בעתיד גזורים למפרע ומוכרחים להתרחש דווקא כך ולא אחרת ? ( ד' בךגוריון , עלזיכי ט 7 , י : י ? ז / ג . ל , תליאכיכ , 1938 , עמי ( 212 כל ראייה רטרוספקטיבית יש בה משום ראיית העבר מתוך ידיעת ה"עתיד" של אותו עבר : כלומר , מתוך ידיעת ההתרחשויות וההתפתחויות שבאו בעקבות מעשים או מחדלים של הנפשות הפועלות בתקופה הנדונה . על כן חייב ההיסטוריון , היודע את ה"עתיד" של העבר , במשנה זהירות בבואו לנתח גישות , עמדות ודרכי פעולה של גיבורי העבר : הידע העומד לרשותו לא עמד לרשותם ; עובדות היסוד של התקופה , הברורות לו , נסתרו מעיניהם בחיקו של עתיד מעורפל ; סודות ההיסטוריה ותפניותיה , הפרושים לפניו , נראו להם כאלטרנטיבות בעלות מידה שווה של סבירות . כדור הבדולח , שהקדמונים האמינו כי המסתכל בו חוזה את העתיד , נראה להם עמום וסתום . ככל שהנושא ההיסטורי הנדון רב משמעות וכבד תוצאות , כן גדולה הנטייה...  אל הספר
עם עובד