רומנטיקן של יום קטנות

רומנטיקן של יום קטנות " מיום שנלקח ב' [ בילינסון ] הריני אובד דרך / ' כתב ברל כשנה לאחר מות בילינסון " , מעולם לא יכולתי לעבוד בלי קרבת אדם . ועתה , באין רע , באין דיין אשר למשפטו עמדתי בלבי יום יום , באין בר ויכוח , באין סיף אשר לסיף מחשבתו השחזת את מחשבתך והרגשתך , הריני מהלך גלמוד בעולם הציבורי . " מי היה האיש , אשר מותו היה מכה כה אנושה לברל ? משה בילינסון נולד ב 1890 בכפר קטן בצפון רוסיה . אבותיו היו גדולי תורה , אך משפחתו כבר היתה חילונית . היתה זו חילוניות בנוסח תחום המושב , מקום שלא נדונה השאלה , אם קיים עם יהודי אם לאו ; מקום שהיתה זהות אתנית חזקה , שותפות גורל ומציאות של חיים בצוותא שהקרינו זהות לאומית : מקום שההתפקרות לא שימשה פרוזדור לנטישת הזהות הלאומית , אלא פתחה חלונות לתרבות הסביבה . אהבתו הראשונה של בילינסון היתה נתונה לתרבות הרוסית במשמעותה הרחבה , במובן הספרותי ובמובן הפוליטי . אל התרבות היהודית הגיע בגיל מאוחר יחסית . כאשר בא ארצה , והוא כבר כבן , 34 לא ידע עברית . הרבה נתייגע עד שכבש לו שפה קשה זו . מכתביו משקפים את מגבלותיו של "כיבוש" זה . שפתו נשארה נוקשה כלשהו ...  אל הספר
עם עובד