מאפיינים של תהליכי השמאלה

מאפיינים של תהליכי השמאלה יחסה של התנועה הציונית הסוציאליסטית בארץ ישראל למהפכת אוקטובר , ובעקבותיה לרוסיה הסובייטית , יש בו כל הסממנים של רומן נכזב : אהבה לוהטת , איבה סוערת , משיכה ודחייה , אכזבה ויאוש והתאהבות מחדש . לכאורה יכול הקורא לטעון , שאין בכך רבותא , שהרי הכוח המגנטי של "עולם המהפכה" בין שתי מלחמות העולם , ואפילו עד אמצע שנות החמישים , לגבי תנועות הפועלים והאינטליגנציה בעולם כולו היה בבחינת כוח טבע אדיר השפעה , שסחף נאמנויות ללאום ולשכבה סוציאלית . תנועת הפועלים הקט נה בארץ ישראל יצרה אך אדווה אחת באותה סערה של התלהבות והזדהות , שהציפה את "השמאל" בעולם כולו בעקבות המהפכה הבולשביקית . אם נתמקד בהשפעת מהפכת אוקטובר על תנועת הפועלים היהודית דווקא , תתגלה לפנינו התופעה של שכרון ההתאהבות עוד ביתר שאת . מהו אפוא , שמייחד את תנועת הפוע לים הציונית ברומן הנכזב שלה עם רוסיה הסובייטית ? רובם הגדול של אנשי תנועת הפועלים הארצישראלית מקורם היה בתחום המושב , וצמיחתם וגידולם היו ברוסיה סעורת המהפכה של ראשית המאה ה . 20 האהבה לאמא רוסיה , ארץ מולדת אהובה שנואה , היתה חלק בלתי נפרד מעצמ...  אל הספר
עם עובד