"ערב שחור - שלג צחור" תנועת הפועלים הארצישראלית ומהפכת אוקטובר בשנות העשרים

" ערב שחור - שלג צחור" תנועת הפועלים הארצישראלית ומהפכת אוקטובר בשנות העשרים " עת אל הדור התם לגווע עורבים יעוטו בצוחה , לצדיקים שבו , אלוה , תן לחזות במלכותך . " אלכסנדר בלוק , משירי רוסיה !»' , 1914 ירח . ר 7 סיד ,, תל אביב , 1942 , עמ . 57 ' באחת החוברות הראשונות של הירחון האדמה , שערך ופירסם י"ח ברנר 1919 ) , ( 1921 נתפרסמה הפואמה של אלכסנדר בלוק , " שנים העשר" בתרגומו של טל . היא פתחה בשורות "ערב שחור , שלג צחור / ' בשורות אלה היה כדי לרמוז על הניגודים שאיפיינו אז ועתידים לאפיין בשנות העשרים את היחס בתנועת הפועלים הארצישראלית למהפכת אוקטובר ולשלטון הבולשביקים שבא בעקבותיה . רוב אנשי תנועת הפועלים היהודית הקטנה בארץ ישראל בשנות העשרים הגיעו מארצות שלטונו של הצאר . העלייה השנייה 1904 ) , ( 1914 הנחשבת לעלייה שיסדה את תנועת הפועלים הארצישראלית ושעיצבה את מוסדותיה וטבעה את דפוסי המחשבה והפעולה שלה , היתה עלייה "רוסית" במוצאה ובמהותה . לבד מהיידיש והעברית היתה הרוסית שפתם הטבעית של בניה . לא מעטים מהם ( טרומפלדור , המשוררת רחל , דבורה דיין ) לא ידעו כלל את שתי השפות היהודיות , ורכש...  אל הספר
עם עובד