הציונות והמשיחיות המדינית

הציונות והמשיחיות המדינית אל המונחים "דמוקרטיה טוטליטרית" ו"משיחיות מדינית" נתוודע תי במחקריו של יעקב טלמון בהיסטוריה האידיאית של אירופה מאז שלהי המאה ה 19 ועד מלחמת העולם השנייה ' . המונח "משיחיות מדינית" בא להדגיש את תכונותיהן הדתיות לכאורה של האמונות הפוליטיות הגדולות של התקופה : המהפכה העולמית , השחרור הלאומי , הסוציאליזם , הקומוניזם , הפאשיזם - כולן יש בהן מן המאפיינים ומן הסממנים של תורות גאולה , שבדורות שקדמו לתהליך החילון היו שמורים למערכת הטרנסצנדנט לית . כמו קודמותיהן הדתיות נתאפיינו תורות הגאולה החילוניות בהתלהבות המאמינים ובהתמסרותם הגמורה , ברטט שבלב ובתחושה של נטילת חלק במצעד , המוליך לקראת גאולת האדם . אלה כן אלה תבעו ממאמיניהן נאמנות מוחלטת , קנאות ואיבה גמורה לכל דת מתחרה . היחיד נתבע להכפיף את חייו ואת האינטרס הישיר שלו למען הגאולה . המשמעות לפרט נקנית רק בכפיפות למטרה העליונה , שהיא כל כוללת ואמורה להביא ישועה לפרט ולכלל בעת ובעונה-אחת . טלמון הציג שני קטבים בהיסטוריה האידיאית של מאתיים השנים האחרונות : האמפיריציזם , שממנו נגזר הליברליזם על כל היבטיו ! והמשיחיות ה...  אל הספר
עם עובד