5. מפתח עניינים

. 5 מפתחעניינים א' בניסן הוא יום ראש השנה 202 א"ב יהושע 426 425 אבא שאול ( פאולוס ) 179 אבךר אלהלאל 168 אבו אלפצ'ל אלסעוךי 167 אבו אלפרג' הרון 87 אבו אלפךג' פךקאן אבן אסד 25 אבו דוניפה 322 95 89 65 64 59 58 420 אבו יאסין 162 אבו מוסא הבגדאדי העכברי 177 אבו סךי סהל הכהן בן מצליח 27 אבו עיסא אלאצפהאני 179 69 68 39 429 377 322 אבו עיסא אלוךאק 169 168 אבו עלי אלחסן אבן עלי אלבצךי 24 אבו עמךאן אלתפליסי 222 אבות דרבי נתן 154 122 119 אביב 215 66 אביונים 389 388 21 אביתר הכהן גאון 111 אבל ציון קיצוני 177 אבלות 387 425 388 אבלות ציון 104 101 106 אבלי ציון 33 28 26 22 20 18 15 11  אל הספר
הקיבוץ המאוחד