4. מקורות אחרים

. 4 מקורות אחרים ספרות גאונים אוה"ג = ב"מ לוין , אוצר הגאונים , ירושלים תרצ"ג . איגרת רב שרירא גאון ( מהד' נ"ד רבינוביץ , ( ירושלים תשנ"א . בן באבוי ( מהד' גינצבורג ) = ראו : גינצבורג , גנזי שכטר בן באבוי ( מהד' לוין ) = ראו : לוין , משרידי הגניזה הלכות גדולות ( מהד' ע' הילדסהיימר , ( ברלין תרנ"ב . נטרונאי , תשובות = תשובות ר' נטרונאי בר הילאי גאון ( מהד' י' ברודי , ( ירושלים תשנ"ד . סעדיה גאון סעדיה גאון , אמונות ודעות ( מהד' י' קאפח , ( ירושלים תש"ל . סעדיה גאון , האגרון ( מהד' נ' אלוני , ( ירושלים תשכ"ו . סעדיה גאון , כתאב אלתמייז TS Misc . 35 , 85 , f . 2 סעדיה גאון , כתאב אלתמייז , אצל : סעדיה גאון , פירוש לבראשית ( מהד' מ' צוקר ) עמ' . 447-436 סעדיה גאון , פירוש לבראשית ( מהד' מ' צוקר ) = מ' צוקר , פירושי רב סעדיה גאון לבראשית , ניו יורק תדש"ם . סעדיה גאון , תחציל ( מהד' מ' צוקר ) 1 מ' צוקר , קטעים מכתאב תחציל אלשראיע אלסמעיה לרס"ג , תרביץ , מא ( תשל"ב , ( עמ' . 410-373 סעדיה גאון , תרגום לתורה ( מהד' נ"י דירינבורג , ( פריז תרנ"ג .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד