3. ספרות קראית מודפסת

. 3 ספרות קראית מודפסת אבן אלהיתי , כרוניקה ( מהד' מרגליות ) Chronicle of Karaite Doctors " , JQR , 9 ( 1897 ) , pp . 429-443 . G . Margoliouth , "ibn al-H 1 tf ' s Arabic = אהרן בן אליהו , גן עדן = אהרן בן אליהו , ספר המצוות הגדול - גן עדן ( מהד' צילום , ( ישראל . 1972 אהרן בן אליהו , כתר תורה = אהרן בן אליהו , ספר כתר תורה , גוזלוו תרכ"ז . אהרן בן אליהו , עץ חיים = אהרן בן אליהו , ספר עץ חיים , גוזלוו . 1847 אהרן בן יוסף , ספר המבחר = אהרן בן יוסף , ספר המבחר וטוב המסחר , גוזלוו . 1835 אליהו בן אברהם , חילוק = אליהו בן אברהם , חילוק הקראים והרבנים , אצל : פינסקר , ליקוטי קדמוניות , ב , עמ' . 106-99 אליהו בשייצי , אדרת אליהו = אליהו בשייצי , אדרת אליהו , גוזלוו תקצ"ה . בנימין אלנהואנדי , משאת בנימין = בנימין בן משה נהאונדי , ספר דינים משאת בנימין , רמלה תשל"ט . דויד בן אברהם , המילון = דויד בן אברהם אלפאסי , כתאב ג'אמע אלאלפאט' ( מהד' ( S . L . Skoss אוניברסיטת ייל . 1936 דניאל אלקומסי , פירוש לויקרא = דניאל אלקומסי , פירוש לויקרא , TS 16 . 316 , אצל -.שכטר , סעדנייא , עמ' . 146-144 ד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד