2. כתבי יד קראים

. 2 כתבי יד קראים כתבי יד קראים רשימת קיצורים = BL הספרייה הבריטית , לונדון = Bodl הספרייה ע"ש בודלי , אוקספורד = 1 NA המכון המזרחני , פטרסבורג = PBN Jewish Theological Seminary = JTS הספרייה הלאומית , פריז = RNL הספרייה הלאומית הרוסית , פטרסבורג פירושי יפת בן עלי למקרא פירוש לבראשית יפת , פירוש לבראשית , כ"י טריניטי MS Trinity College , Cambridge F 12 . 109 = יפת , פירוש לבראשית , כ"י לונדון BL Or . 2461 = 2461 יפת , פירוש לבראשית , כ"י לונדון BL 01-. 2462 = 2462 יפת , פירוש לבראשית , כ"י פטרסבורג - המכון המזרחני ב 1 NA B 51 = 51 יפת , פירוש לבראשית , כ"י פטרסבורג - המכון המזרחני ב INA B 222 = 222 יפת , פירוש לבראשית , כ"י פריז PBN Heb 278 = 278 פירוש לשמות יפת , פירוש לשמות , כ"י לונדון BL . Or . 2466 = 2466 יפת , פירוש לשמות , כ"י לונדון BL Or . 2467 = 2467 יפת , פירוש לשמות , כ"י לונדון BL . Or . 2468 = 2468 יפת , פירוש לשמות , כ"י לונדון 2471 ד BL . Or . 2471 יפת , פירוש לשמות , כ"י לונדון BL Or . 2518 = 2518 יפת , פירוש לשמות , כ"י פטרסבורג א RNL Yevr .-Arab . 1 40 = 40 יפת , פיר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד