1. מפתח כתבי קודש

. 1 מפתח כתבי קודש כ'יקרא בראשית א , יד 126 118 א , יד-טו 126 118 א , טז 168 א , כו 165 164 163 א כז > 141 א כט 244 243 אכט ל - 286 בכד - 141 ד . כו n 412 410 363 80 ? כד ° י 92 ז ט 142 ז יא > 125 ח . ג 125 ח , ג-ד 126 ח ד 125 ' ח , כ 286 249 248 246 244 243 ח , כ-כא 244 ט , ג 246 245 244 243 79 ט , ג-ד 286 יא , א 415 יא . כט 139 יב > י ז ' יב ח 411 יג , ד 411 410 יג ט 115 יי ! 387 יח כ 164 יח . 246 יטי-יא 162 -  אל הספר
הקיבוץ המאוחד